کنترلر T-500 Top
کنترلر T-500

کنترلر T-500

کنترلر ال ای دی پیکسلی مناسب جهت راه اندازی حداکثر 512 عدد Pixel Led می باشد. این برد کنترل را میتوان به تمام پیکسل ها با شماره آی سی درونی : TM1803  TM1804  TM1809  LPD8603  LPD6716 و ...  وصل کرده و شاهد افکت هایی زیبا و از پیش تعیین شده بود . از مزایای این کنترلر میتوان به نمایش شماره ای سی روی سون سگمنت قرار گرفته روی کنترلر اشاده نمود . بر روی این کنترلر شستی های تنظیم سرعت , ست نمودن نوع ای سی و تعداد پیکسل و تعیین برنامه قرار دارد .

تماس بگیرید

کنترلر ال ای دی پیکسلی مناسب جهت راه اندازی حداکثر 512 عدد Pixel Led می باشد. این برد کنترل را میتوان به تمام پیکسل ها با شماره آی سی درونی : TM1803  TM1804  TM1809  LPD8603  LPD6716 و ...  وصل کرده و شاهد افکت هایی زیبا و از پیش تعیین شده بود . از مزایای این کنترلر میتوان به نمایش شماره ای سی روی سون سگمنت قرار گرفته روی کنترلر اشاده نمود . بر روی این کنترلر شستی های تنظیم سرعت , ست نمودن نوع ای سی و تعداد پیکسل و تعیین برنامه قرار دارد .

نظرات کاربران

نظر بدهید