قطعات الکترونیک عناصر مختلف مدار هستند که به عملکرد آن کمک می کنند. آن ها را می توان به دو نوع تقسیم کرد: اجزای فعال و اجزای غیرفعال. عناصر فعال آن هایی هستند که دارای سود هستند. آنها می توانند به مدار انرژی دهند. برعکس، عناصر منفعل دارای سود نیستند و نمی توانند به طور مداوم به مدار انرژی بدهند.

ترانزیستورها، تقویت کننده ها و سایر قطعات الکترونیک این گروه عناصر فعال هستند. در حالی که مقاومت، سلف، خازن عناصر منفعل هستند زیرا نمی توانند انرژی را برای مدار تأمین کنند.

شما می توانید با مراجعه به سایت ای نبض انواع ترانزیستورها، دیودها و سایر قطعات الکترونیک را تهیه نمایید. eNabz یک بستر عالی برای تهیه قطعاتی باکیفیت و با قیمت مناسب است.

اهمیت قطعات الکترونیک در یک مدار

عناصر فعال، غیرفعال و سایر قطعات الکترونیک در صنعت بسیار مهم هستند. قبل از اتصال یک عنصر غیرفعال، نمی توانید یک مدار را طراحی کرده یا آن را سنتز کنید. عناصر منفعل در پردازش وظایف مختلف اهمیت دارد.

برای درک اهمیت مقاومت، اجازه دهید یک مدار متشکل از دیود و منبع ولتاژ را در ورودی در نظر بگیریم. اگر جریان دیود بیش از حد بزرگ شود، ممکن است منجر به آسیب دیود و سایر قطعات الکترونیک شود. ممکن است وضعیت به دلیل خرابی مدار بدتر شود؛ بنابراین، محدود کردن مقدار جریان از طریق دیود برای محافظت از آن بسیار مهم است.

دیگر وسایل منفعل مهم، سلف و خازن هستند که انرژی تأمین شده توسط دستگاه فعال را ذخیره می کنند. اگر سلف و خازن در یک مدار قرار نگیرند، انرژی جریان یافته از منبع فعال همچنان به جریان خود ادامه می دهد و فقط هنگامی که دستگاه به حالت خاموش می رود، جریان آن متوقف می شود؛ بنابراین، انرژی در هیچ کجای مدار ذخیره نمی شود. اگر نتوانیم از انرژی ذخیره شده در حالت غیر فعال منبع ولتاژ استفاده کنیم، چنین پردازشی بیهوده است.

همانند این قطعات غیرفعال، سایر قطعات الکترونیک نیز اهمیت و جایگاه ویژه ای دارند و نقش مهمی ایفا می کنند.

خانه » قطعات الکترونیک » سایر قطعات الکترونیک
هیچ محصولی یافت نشد.