دیمر یک مدار الکترونیکی است که روشنایی یک لامپ را تغییر می‌دهد. بنابراین با دیمر می‌توان روشنایی یک لامپ را کنترل کرد و به دلخواه تغییر داد. این عمل به طور متداول توسط دیمر هایی صورت میگیرد که به طور جداگانه به چراغ ها متصل می شوند. 

اگر قصد استفاده از دیمرها را دارید باید بدانید که تجهیزات روشنایی که استفاده می کنید قابلیت استفاده از دیمرها یا به اصطلاح (dimmable ) داشته باشند.